Αρχική InfoSchool Δημοτικό Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα

Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα

Το Σάββατο 9 Απριλίου στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι και παιδαγωγοί θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν μια ημερίδα για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα, αναφορικά με τη φύση, τη διάγνωση και την αντιμετώπισή της στα παιδιά και στους εφήβους.

Τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια η Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ) απασχολεί τους ειδικούς οι οποίοι εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου περισσότερο από κάθε άλλη διαταραχή. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη μεγάλη συχνότητα εμφάνισης της ΔΕΠ-Υ στον παιδικό πληθυσμό καθώς και στο γεγονός ότι πολλά προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς σχετίζονται με αυτή τη διαταραχή.
Η ημερίδα αυτή απευθύνεται πρωταρχικά στους ειδικούς (ψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, λογοπεδικούς, εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.ά.) οι οποίοι εργάζονται στο χώρο της ψυχικής υγείας του παιδιού και του εφήβου και αντιμετωπίζουν καθημερινά θέματα που αφορούν στις διαταραχές της συμπεριφοράς και τις μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, μπορεί να φανεί χρήσιμο στους φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν μελλοντικά με την κλινική ψυχολογία του παιδιού καθώς και στους γονείς και εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις μαθησιακές δυσκολίες και τα προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών.
Στα πλαίσια της ημερίδας αυτής: α) επιχειρείται η παρουσίαση της φύσης της ΔΕΠ-Υ σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα και τις επικρατέστερες θεωρητικές προσεγγίσεις β) παρουσιάζονται οι σύγχρονες διαδικασίες διάγνωσης και γ) περιγράφεται η πολυεπίπεδη θεραπευτική προσέγγιση της ΔΕΠ-Υ η οποία ακολουθεί τις βασικές αρχές της γνωσιακής – συμπεριφορικής θεωρίας και εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στο Ψυχολογικό Κέντρο ΑΡΣΗ. Τις παρουσιάσεις συνοδεύει η προβολή βιντεοσκοπημένων αποσπασμάτων από θεραπευτικές συνεδρίες παιδιών με ΔΕΠ-Υ.
Οι εισηγητές της ημερίδας αυτής ασχολούνται συστηματικά με τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Στο διάστημα αυτό, παράλληλα με το κλινικό τους έργο, έχουν επιδείξει πολύ έντονη ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα σε θέματα που σχετίζονται με τη ΔΕΠ-Υ. Έχουν δημοσιεύσει πολλές ερευνητικές εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά για τη διαταραχή αυτή και είναι οι συγγραφείς του πρώτου βιβλίου το οποίο έχει κυκλοφορήσει από Έλληνες συγγραφείς για τη ΔΕΠ-Υ.

Πρόγραμμα

10.00 - 10.30: Προσέλευση
10.30 – 10.40: Εισαγωγή
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η φύση, τα χαρακτηριστικά και η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ
1. Η φύση και τα χαρακτηριστικά της ΔΕΠ-Υ
α) Επιδημιολογικά στοιχεία
β) Τα πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ
γ) Τα συνοδά προβλήματα της ΔΕΠ-Υ
δ) Η συννοσηρότητα της ΔΕΠ-Υ με άλλες διαταραχές
ε) Η διάκριση μεταξύ ζωηρού και υπερκινητικού παιδιού
2. Η αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ και τα δευτερογενή προβλήματα των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
α) Η νευροβιολογική βάση της ΔΕΠ-Υ
β) Οι μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών με ΔΕΠ-Υ και η σχέση τους με τη δυσλεξία
γ) Η επίδραση της ΔΕΠ-Υ στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών
δ) Προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
3. Η διαδικασία και οι σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης της ΔΕΠ-Υ
α) Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στη διάγνωση της ΔΕΠ-Υ
β) Μέσα αξιολόγησης της ΔΕΠ-Υ
γ) Η διαδικασία της διάγνωσης της ΔΕΠ-Υ

12.40 – 13.00: coffee break
13.00 – 15.00: Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: H θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
4. Εισαγωγή στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
α) Οι σύγχρονες θεραπευτικής προσεγγίσεις για τη ΔΕΠ-Υ
β) Η φαρμακευτική αγωγή
γ) Τα χαρακτηριστικά του αποτελεσματικού θεραπευτή για την περίπτωση της ΔΕΠ-Υ
δ) Η πολυεπίπεδη προσέγγιση στη θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ
5. Τεχνικές θεραπευτικής αντιμετώπισης των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
α) Η δομή μιας τυπικής θεραπευτικής συνεδρίας
β) Κανόνες οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας
γ) Πρόγραμμα τροποποίησης των δυσλειτουργικών μορφών συμπεριφοράς των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
δ) Τεχνικές αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών των παιδιών με ΔΕΠ-Υ
6. Η αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου.
α) Η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού με ΔΕΠ-Υ στο πλαίσιο της οικογένειας
β) Η αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού με ΔΕΠ-Υ στο πλαίσιο σχολικής τάξης
15.00 -15.30: Ερωτήσεις - συζήτηση
15.30 Λήξη σεμιναρίου - Παραλαβή βεβαιώσεων

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ημερομηνία, ώρες και τόπος διεξαγωγής
Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 9 Απριλίου 2011
Ώρα προσέλευσης: 10.00 π.μ. - 10.30 π.μ.
Ώρες διεξαγωγής: 10.30 π.μ. - 15.30 μ.μ.
Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (πίσω από την Ακαδημία των Αθηνών) στην οδό Ακαδημίας 50 στην Αθήνα.
(στάση μετρό: Πανεπιστήμιο)

Εισηγητές
Δρ. Ευθύμιος Κακούρος
Σύντομο βιογραφικό
Ο Ευθύμιος Κάκουρος έχει κάνει βασικές και μεταπτυχιακές σπουδές στην ψυχολογία και έχει ανακηρυχθεί διδάκτωρ ψυχολογίας από το Τμήμα Ψυχολογίας του πανεπιστημίου Eotvos Lorand. Έχει επίσης μετεκπαιδευθεί σε Τεχνικές τροποποίησης συμπεριφοράς στο Beech Tree School (North) Preston, England, καθώς και σε μεθόδους καθοδηγητικής εκπαίδευσης στο Peto Institute for Conductive Education, Budapest. Εργάζεται με παιδιά και εφήβους σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό επί τριάντα περίπου χρόνια. Το επίκεντρο του επιστημονικού ενδιαφέροντος και των δραστηριοτήτων του είναι οι αναπτυξιακές και μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών. Το 1990 ίδρυσε στην Αθήνα το Ψυχολογικό Κέντρο Αναπτυξιακών και Μαθησιακών Δυσκολιών «ΑΡΣΗ» όπου, με τη συνεργασία ομάδας ειδικών, ασχολείται με την έρευνα, τη διάγνωση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των αναπτυξιακών και μαθησιακών δυσκολιών. Έχει εστιάσει το επιστημονικό του ενδιαφέρον κυρίως στην έρευνα και τη θεραπευτική αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής – Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ), των Διαταραχών Άγχους και του Τραυλισμού. Έχει συγγράψει μαζί με την κυρία Μανιαδάκη τέσσερα επιστημονικά βιβλία σε θέματα παιδοψυχοπαθολογίας και έχει επιμεληθεί την έκδοση του βιβλίου «Το υπερκινητικό παιδί και οι δυσκολίες του στη μάθηση και τη συμπεριφορά». Επίσης έχει συγγράψει κεφάλαια σε οκτώ ακόμη επιστημονικά βιβλία. Έχει δημοσιεύσει σε Ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά περισσότερες από 50 επιστημονικές ερευνητικές εργασίες σχετικά με τις αναπτυξιακές δυσκολίες των παιδιών. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις του. Στο ερευνητικό του έργο έχουν γίνει πολλές αναφορές (citations) τόσο από Έλληνες όσο και από ξένους επιστήμονες. Επίσης έχει συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής σε πολλά σεμινάρια και ημερίδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Από το 1995 είναι Καθηγητής στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του ΤΕΙ Αθήνας όπου διδάσκει μαθήματα Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας.

Δρ. Κατερίνα Μανιαδάκη
Σύντομο βιογραφικό
Η Κατερίνα Μανιαδάκη είναι ψυχολόγος, με διδακτορικό από το University of Southampton της Μ. Βρετανίας. Κατέχει επίσης πτυχίο Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, πτυχίο ψυχολογίας (Maitrise) του Universite Louis Pasteur-Strasbourg I, καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (D.E.S.S.) στην Ψυχολογία του Παιδιού και του Εφήβου από το Universite Rene Descartes-Paris VIII στη Γαλλία.
Από το 2002 έως το 2007 ήταν επιστημονική συνεργάτης του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Αθήνας ενώ από το 2007 είναι επίκουρη καθηγήτρια ψυχολογίας στο ίδιο τμήμα. Διδάσκει κυρίως αναπτυξιακή ψυχολογία, αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία και κοινωνική ψυχολογία.
Από το 1996 μέχρι σήμερα είναι ψυχολόγος στο Ψυχολογικό Κέντρο Αναπτυξιακών και Μαθησιακών Δυσκολιών «ΑΡΣΗ» με αρμοδιότητες την ψυχολογική αξιολόγηση και διάγνωση αναπτυξιακών διαταραχών, τη χορήγηση ψυχομετρικών τεστ, την εφαρμογή εξατομικευμένων θεραπευτικών προγραμμάτων σε παιδιά και εφήβους, τη συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών και την επιλογή, εκπαίδευση και εποπτεία προσωπικού. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ, των διαταραχών άγχους και του τραυλισμού στα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνητικών και κλινικών της ενδιαφερόντων. Επίσης είναι επόπτρια της πρακτικής άσκησης φοιτητών ψυχολογίας σε συνεργασία με ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια. Από το 2008 έχει τη θέση της Διευθύντριας στο Παράρτημα του Κέντρου που λειτουργεί στην οδό Μιστριώτου 8.
Μαζί με τον Ευθύμιο Κάκουρο είναι συγγραφείς τριών βιβλίων στην ελληνική γλώσσα και ενός στην αγγλική σε θέματα αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας. Τα ελληνικά βιβλία χρησιμοποιούνται ως διδακτικά συγγράμματα σε περισσότερα από 25 τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης έχει 11 διεθνείς και 8 ελληνικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους σε θέματα αναπτυξιακής ψυχολογίας και ψυχοπαθολογίας με πολύ μεγάλο αριθμό ετεροαναφορών. Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις της σε περισσότερα από 50 διεθνή και 20 πανελλήνια συνέδρια. Είναι πολύ συχνά προσκεκλημένη ομιλήτρια σε σεμινάρια και ημερίδες για τις αναπτυξιακές διαταραχές των παιδιών.
Σε διεθνές επίπεδο, είναι κριτής (reviewer) σε περισσότερα από 10 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και μέλος της συντακτικής επιτροπής των περιοδικών Creative Education, Psychology, και Frontiers in Child and Neurodevelopmental Psychiatry. Είναι επίσης μέλος της επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων του Κυπριακού Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας.

Δηλώσεις συμμετοχής: Τηλ. 2310 230545
F. 2310 230415
M. info@e-employ.gr
Url. www.e-employ.gr

Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 19:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή


Επικοινωνήστε μαζί μας:

Μύλων 75 104 41 Αθήνα
210 5121893

τηλεφωνήστε μας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία

news@infokids.gr

για νέα, πληροφορίες, εκδηλώσεις ή Δελτία τύπου

info@infokids.gr

για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το site μας

Το περιεχόμενο της ιστοθέσης είναι μόνο για ενημερωτικό σκοπό και δεν θα πρέπει να αντικαθιστά οποιαδήποτε ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή και θεραπεία που χορηγείται από τον γιατρό σας ή από τον εξειδικευμένο επιστήμονα υγείας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του νομικού τμηματος του Infokids.