Έμπειροι στα social media οι Έλληνες

Τακτικοί επισκέπτες και έμπειροι χρήστες των κοινωνικών δικτύων αποδεικνύονται οι Έλληνες σύμφωνα με πανελλήνια έρευνα του εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για τη “Στάση, αξιοποίηση και εμπιστοσύνη των Ελλήνων στα social media”. Σύμφωνα με την έρευνα, οι Έλληνες χρήστες μπορούν να χαρακτηριστούν ως “έμπειροι”, διότι το 50% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί τα social media πάνω από 3 χρόνια. Το 68% των Ελλήνων επισκέπτεται σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) και το 60% blogs και forums. Επίσης, 1 στους 2 Έλληνες αναζητά πληροφορίες σε σελίδες με reviews χρηστών. Η έρευνα διεξήχθη στα τέλη του 2011 με 1050 έμπειρους χρήστες του Internet, που είναι ενεργοί στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και αγορές.

Προτίμηση στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, ενώ χρησιμοποιούν συχνά τα social media, οι Έλληνες είναι πολύ ενεργοί μόνο στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (περίπου 1 στους 2 αφήνει σχόλια συχνά). Τα ποσοστά αλλάζουν αρκετά, όταν εξετάζουμε τα blogs/forums (όπου μόνο 1 στους 5 κάνει συχνά σχόλια) και τις σελίδες με reviews χρηστών (όπου μόνο 1 στους 10 αφήνει συχνά κάποιο σχόλιο). Το παραπάνω γεγονός εξηγείται από την μεγαλύτερη εξοικείωση που έχουν οι Έλληνες χρήστες με τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook) από ό,τι με τους άλλους τύπους social media, blogs και σελίδες με reviews χρηστών. Επιπροσθέτως, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης έχουν ως κύριο ρόλο την κοινωνικοποίηση των χρηστών (σημαντικό στοιχείο που σχετίζεται με την ελληνική κουλτούρα) και όχι την ενημέρωση τους για ένα συγκεκριμένο θέμα. Παράλληλα, αποδεικνύει ότι τα blogs/forums/chats μόλις πρόσφατα άρχισαν να αξιοποιούνται επαγγελματικά από ελληνικούς οργανισμούς/εταιρείες για προώθηση και ενημέρωση.

Λόγοι χρήσης σελίδων κοινωνικής δικτύωσης
Οι κυρίαρχοι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούν οι Έλληνες τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης είναι η επικοινωνία με την οικογένεια και φίλους (37%), η διασκέδαση (32%) και για να μοιραστούν φωτογραφίες και βίντεο (28%). Οι παραπάνω λόγοι μπορούν να εξηγηθούν, αν κοιτάξουμε την κατανομή συχνότητας χρήσης του facebook στις ηλικιακές ομάδες. Από ηλικία 14 έως 26 ετών δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν το facebook καθημερινά πάνω από το 60%, ενώ από ηλικία 34 και πάνω η χρήση του facebook περιορίζεται σε λίγες φορές την εβδομάδα. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα, όταν οι χρήστες ερωτούνται για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στα διαφορετικά είδη social media. Σε αντίθεση με τα παραπάνω αποτελέσματα, οι χρήστες δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε σελίδες με reviews (43%). Οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook) έχουν ποσοστό εμπιστοσύνης μόλις 16%, γεγονός που συμβαδίζει και με τα διάφορα πρόσφατα περιστατικά/κρούσματα κακόβουλης χρήσης του. Η υψηλή εμπιστοσύνη στα reviews εξηγείται από το γεγονός ότι τα σχόλια (posts) τα οποία υπάρχουν σε reviews, έχουν αναρτηθεί από άτομα τα οποία έχουν, ήδη, αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα και εκφράζουν την προσωπική τους εμπειρία. Το word of mouth συνεχίζει και στον ηλεκτρονικό χώρο να κατέχει την πρώτη θέση στην εμπιστοσύνη των χρηστών. Παράλληλα, σκιαγραφεί την ωριμότητα των σοβαρών Ελληνικών εταιριών, που πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες on-line, που δίνουν, πλέον, τη δυνατότητα στους on-line καταναλωτές να αξιολογούν τις υπηρεσίες που δέχονται και να το εκφράζουν δημοσίως.

Εξερευνώντας τις στάσεις των χρηστών απέναντι στα social media, παρατηρούμε ότι 1 στους 2 δηλώνει εξοικειωμένος με τη χρήση τους ενώ, μόλις 1 στους 4 δοκιμάζει τα καινούρια applications του facebook, γεγονός που δείχνει ότι οι χρήστες των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούν στην απλή τους μορφή ένα κάποιο χρονικό διάστημα, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα. Επίσης, 1 στους 3 δηλώνει ότι τα χρησιμοποιεί γιατί τα θεωρεί σημαντικό εργαλείο της εποχής μας για ψηφιακή πληροφόρηση, επικοινωνία, διασκέδαση και συναλλαγές. Αναλύοντας περισσότερο τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook), παρατηρούμε ότι 1 στους 2 χρήστες, δηλώνει ότι έχει στο προφίλ του πάνω από 100 φίλους. Σημαντικό (και βέβαια κάτι που πρέπει να εξεταστεί σε βάθος στο μέλλον), όμως, είναι το γεγονός ότι το 45% δηλώνει ότι γνωρίζει προσπικά μέχρι το 50% των “φίλων” του.

Πηγή: www.telecomnews.gr