Αθλητικό Κέντρο Θρακομακεδόνων

Πλατεία Αριστοτέλους, Θρακομακεδόνες | Τηλ.: 210 2433260, Fax: 210 2433260 | Ιστοσελίδα: www.thrakomakedones.gr/aketh

Το Αθλητικό Κέντρο Θρακομακεδόνων ιδρύθηκε το 1997. Μέχρι το 2002 λειτουργούσε μόνο ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αυτό είχε ως συνέπεια το δυναμικό των αθλούμενων με δυσκολία να ξεπερνά τα 60 άτομα. Το 2003, ορίστηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Κέντρου το οποίο έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός αθλητικού φορέα που κύριο στόχο του έχει την ενεργοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών σε προγράμματα άσκησης. Έτσι, ενώ μέχρι το 2002 ο αριθμός των αθλούμενων δεν ξεπερνούσε τα 60 άτομα, από το 2003 η αύξηση των τμημάτων υπήρξε εντυπωσιακή. Την περίοδο 2003-2004 λειτούργησαν για πρώτη φορά τμήματα εκμάθησης ευρωπαϊκών χορών και Latin χορών που βρήκαν θερμή ανταπόκριση από τους κατοίκους, φτάνοντας τον αριθμό των 60 περίπου ατόμων και τη δημιουργία τεσσάρων αντίστοιχων τμημάτων ηλικίας 13 έως 60 ετών.