Ακροάσεις στη Λυρική Σκηνή

Η Εθνική Λυρική Σκηνή διοργανώνει ακρόαση για τη χορωδία, για όλες τις φωνές, για ένα συμφωνικό έργο ρεπερτορίου (Ηρώδειο 24 και 25 Ιουνίου) και NABUCCO (Ηρώδειο 23, 24, 26 και 27 Ιουλίου).
Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί κατά τις ακόλουθες ημέρες:

Παρασκευή 1η Απριλίου από ώρα 15.30 και το Σάββατο 2 Απριλίου από ώρα 11.00, στην μεγάλη αίθουσα του κτιρίου δοκιμών της Ε.Λ.Σ (Αρχιμήδους 16, 177 78 Ταύρος, Σταθμός Καλλιθέα).

Για την ακρόαση, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να παρουσιάσουν:

1. Μία άρια του W.A.Mozart

2. Μία άρια του G.Verdi

3. Ένα ελληνικό τραγούδι (lied ή romance) ή μία άρια από ελληνική όπερα (σε ελληνική γλώσσα).

Oι ενδιαφερόμενοι οφείλουν απαραιτήτως να συμπληρώσουν την αίτηση ακρόασης και να προσκομίσουν βιογραφικό και φωτογραφία. Προσκόμιση ηλεκτρονικής διεύθυνσης, θα διευκολύνει την επικοινωνία τους με την Ε.Λ.Σ.

Το καθημερινό ωράριο υποβολής αιτήσεων είναι 8.30 έως 15.00 από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Η τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι την Δευτέρα 28 Μαρτίου στις 14.00 (αυτό ισχύει και για τις αιτήσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικώς έως την ώρα αυτή).

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται:

1. Στα κεντρικά γραφεία της ΕΛΣ, στο Πρωτόκολλο, οδός Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσματζόγλου, 3ος Όροφος.

2. Ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση : protocol@nationalopera.gr

Πληροφορίες: Διεύθυνση Σκηνής ΕΛΣ
Κα Βλάχου, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 36 01 225
Ώρες από 9.00 έως 15.00.