Ανακοινώθηκαν οι συνενώσεις σχολείων

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας θα συνενωθούν 1.933 σχολεία και θα προκύψουν  877 σε σύνολο 16.000 σχολικών μονάδων Πανελληνίως.

Αναλυτικά οι συνενώσεις

 Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: 1523 σχολικές μονάδες σε  672.
 Από αυτές:
-169 Μονοθέσια, Διθέσια και Τριθέσια
– 98 ήταν ήδη σε αναστολή  λειτουργίας
– 18 χωρίς μαθητές
        
Από τις συνενώσεις των σχολικών μονάδων της  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης προκύπτουν:
– 120 νέα 6/θέσια και
–  61 νέα 12/θέσια σχολεία

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:  410 σχολικές μονάδες σε 205. 

Σε αυτές:

– το 30% των Γυμνασίων είχαν μαθητικό δυναμικό μικρότερο από 35 μαθητές   
– πάνω από το 50% των Γενικών Λυκείων που συνενώνονται είναι λυκειακές τάξεις

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας:
– Δημιουργούνται 6/θεσια και 12/θεσια δημοτικά σχολεία εκεί όπου οι μαθητικές ανάγκες το υπαγόρευαν.
– Ιδρύονται σχολεία, ακολουθώντας τα δημογραφικά στοιχεία του μαθητικού δυναμικού, με βασική προτεραιότητα το μαθητή και τις ανάγκες της τάξης.

– Στα μεγάλα αστικά κέντρα- της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης- οι συνενώσεις αφορούν κυρίως στα συστεγαζόμενα σχολεία, ενώ στην περιφέρεια δίνεται έμφαση στις συνενώσεις ολιγοθέσιων σχολείων, μόνο εκεί όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

– Ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα παραμένει σταθερός, έως 25 στην Πρωτοβάθμια, έως 25+10% στη Δευτεροβάθμια.

– Οι συνενώσεις δεν επιφέρουν αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα πέραν του μέχρι σήμερα επιτρεπτού. Αντίθετα στα συνενωμένα σχολεία υπάρχει κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα να μην ξεπερνά τα 25 παιδιά στην Πρωτοβάθμια και τα 25 + 10% στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

– Οι συνενώσεις δεν οδηγούν σε υπερμεγέθη σχολεία. Ο συνολικός αριθμός των μαθητών στα υπό συνένωση σχολεία δεν ξεπερνά τα 400 παιδιά. Υπάρχουν ελάχιστες περιπτώσεις – 6 Πανελλαδικώς- σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου τα σχολεία που προκύπτουν από τις συνενώσεις, έχουν αριθμό μαθητών από 400 και άνω, αλλά χωρίς να ξεπερνούν τους 500.

Τι αναμένεται από τις συγχωνεύσεις
Εκατοντάδες καθηγητές αναμένεται να μεταταχθούν σε διαφορετικά σχολεία ή ακόμη και σε άλλες περιοχές, εξαιτίας των συγχωνεύσεων που αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας.
Τα νέα σχολεία που δημιουργούνται -η πλειονότητα των οποίων θα αριθμεί 400 μαθητές- θα έχουν ανάγκες για επιπλέον προσωπικό και ως εκ τούτου, θα προσελκύσουν δασκάλους και καθηγητές από κοντινές εκπαιδευτικές μονάδες και όχι μόνο.
Εκατοντάδες παιδιά από τις 1.056 σχολικές μονάδες που καταργούνται θα αναγκαστούν να μετακινούνται σε γειτονικές περιοχές, γεγονός που σε πολλές περιπτώσεις θα απαιτεί και τη μεταφορά τους με ναυλωμένα λεωφορεία και ταξί.
Από τις συγχωνεύσεις θα εξοικονομηθούν, πάντως, σημαντικά ποσά, αφού με τα 1.056 λιγότερα σχολεία θα μειωθούν κατά πολύ τα λειτουργικά έξοδα, ορισμένα ακίνητα ενδεχομένως θα αξιοποιηθούν, ενώ θα κοπούν συνολικά 2.112 θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών.
Εν τω μεταξύ, η ορθολογικότερη κατανομή του εκπαιδευτικού δυναμικού είναι πολύ πιθανό να μειώσει τις ανάγκες για ωρομίσθιους και αναπληρωτές, ενώ θα εργαστούν και λιγότερα άτομα στην καθαριότητα των κτιρίων.
Σημειώνεται πως στα θετικά των συγχωνεύσεων περιλαμβάνεται η εξάλειψη του φαινομένου της διπλοβάρδιας σε αρκετές σχολικές μονάδες, ενώ θα εξοικονομηθούν κονδύλια από τα τεράστια ποσά που δαπανώνται ετησίως για τη μίσθωση κτιρίων προκειμένου να στεγάσουν δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια.