Ανθολόγιο φιλοσοφικών κειμένων Γ΄ γυμνασίου

Το παρόν βιβλίο αποτελεί βοήθημα στο σχολικό εγχειρίδιο Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων της Γ’ Γυμνασίου.
Στόχος του βιβλίου είναι να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν όσο το δυνατό πληρέστερα τα φιλοσοφικά ζητήματα που θίγονται στα αποσπάσματα του σχολικού βιβλίου και τις φιλοσοφικές απόψεις που διατυπώνονται.
Κάθε ενότητα του βιβλίου περιλαμβάνει:
– Θεματικά κέντρα
– Συνοπτική απόδοση του κειμένου
– Λεξιλογικά – σημασιολογικά στοιχεία
– Ερμηνευτικό σχολιασμό
– Σύντομο σχολιασμό των παράλληλων κειμένων
– Συνολική θεώρηση
– Απαντήσεις στις εργασίες-ερωτήσεις, στα Θέματα για συζήτηση ή γραπτή εργασία και στις διαθεματικές εργασίες του σχολικού βιβλίου. Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης δίνονται σε παράπλευρα πλαίσια συμπληρωματικές πληροφορίες ή σχόλια, ενώ, όπου κρίθηκε απαραίτητο, υπάρχουν και κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις, των οποίων οι απαντήσεις δίνονται στο τέλος του βιβλίου.

Συγγραφέας: Ντρίνια Θεώνη
Εκδότης: Σαββάλας
ISBN: 978-960-449-940-3
Έτος έκδοσης: 2010
Κωδικός προϊόντος: B182305
€14.70 (- 10%)
€13.23 με ΦΠΑ