Αντλίες θερμότητας: ποιες να προτιμήσετε ώστε να επιδοτηθείτε με το “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον”

Οι αντλίες που θα περιλαμβάνονται στο Μητρώο Επιλέξιμων Αντλιών Θερμότητας θα θεωρούνται επιλέξιμες για επιδότηση από το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον” και ουσιαστικά θα αποτελούν κριτήριο για την επιλογή προϊόντος από τους καταναλωτές.

Όπως αναφέρει το euro2day, για να εγγραφεί μια αντλία θερμότητας στο Μητρώο, θα πρέπει οι εισαγωγείς τους να αποστέλλουν στο ΥΠΕΚΑ πιστοποιητικό CE, πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο στο οποίο αναφέρεται ο τύπος της αντλίας θερμότητας (μονοβάθμια ή inverter) και οι συντελεστές απόδοσης θερμότητας. Εναλλακτικά δε, δήλωση του κατασκευαστή για τον τύπο της αντλίας θερμότητας και τους συντελεστές απόδοσης.

Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστος Ονομαστικός Συντελεστής Απόδοσης (COP) ορίζεται το 3,10 για θερμοκρασία 35 βαθμών Κελσίου στην έξοδο και 2,6 για θερμοκρασία 45 βαθμών Κελσίου.

Ο συντελεστής μεταφράζεται σε απόδοση τουλάχιστον 3,10 ή 2,6 κιλοβατωρών για κάθε κιλοβατώρα που καταναλώνει η αντλία θερμότητας.

Τέλος, επιλέξιμες τεχνολογίες αντλιών θερμότητας για ένταξη στο πρόγραμμα, σύμφωνα με το ΥΠΕΚΑ είναι οι εξής:

* Κλειστά Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας – Μείγμα αντιψυκτικού υγρού και νερού / νερού (Brine/Water)

* Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας νερού / νερού (water/water)

* Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας άμεσης εκτόνωσης DX (Direct exchange
ground coupled to water)

* Αντλίες Θερμότητας αέρα / νερού (air/water) που έχουν βαθμό απόδοσης 3,10 και 2,6 στην περίπτωση ηλεκτροκίνησης και 1,36 και 1,14 στην περίπτωση της αεριοκίνητης αντλίας.

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν μια ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά στη χώρα μας μετά τις αυξήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης και ηλεκτρικό ρεύμα, ωστόσο έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο εμπόριο φθηνά και μη αποδοτικά συστήματα.

Τι είναι η αντλία θερμότητας

Η αντλία θερμότητας είναι η συσκευή που αντλεί θερμική ενέργεια από μια θερμή δεξαμενή (αναφέρεται ως πηγή) που βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία προς μια καταβόθρα (συνήθως αέρας ή νερό) που βρίσκεται σε υψηλότερη θερμοκρασία είτε (α) με την χρήση μηχανικού έργου είτε (β) με την βοήθεια μιας θερμής δεξαμενής πολύ υψηλής θερμοκρασίας.

Η αρχή λειτουργίας της αντλίας θερμότητας πρωτοεφαρμόστηκε ως επί το πλείστον στα συνήθη ψυγεία και καταψύκτες, τα κλιματιστικά και εν συνεχεία σε συσκευές παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Πολλές φορές ταυτίζεται ο όρος Αντλία Θερμότητας με το κλιματιστικό.

Η διαφορά μεταξύ μιας αντλίας θερμότητας και ενός κοινού κλιματιστικού είναι ότι η αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για θέρμανση όσο και για ψύξη λειτουργώντας βάση του ίδιου θερμοδυναμικού κύκλου του οποίου η λειτουργία μπορεί να αντιστραφεί ανάλογα με την ανάγκη (θέρμανση ή ψύξη).

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η εξοικονόμηση κόστους υπολογίζεται σε 65% σε σύγκριση με το πετρέλαιο θέρμανσης και 40% με το φυσικό αέριο.

Ο καταναλωτής καταναλώνει 1 Kw ηλεκτρικής ενέργειας για απόδοση 3 έως 5 Kw, ενώ η αντλία θερμότητας γίνεται φθηνότερη αν επιλεγεί το νυχτερινό τιμολόγιο ρεύματος.

Πηγές: Econews, euro2day