Αποφοιτά η πρώτη φουρνιά μικρών αστρονόμων στο Βόλο

Το Σάββατο 16 Απριλίου στις 8 το βράδυ απονέμονται οι τίτλοι σπουδών στους μαθητές και τις μαθήτριες της 1ης Σχολής Αστρονομίας στην Ελλάδα για μαθητές του Γυμνασίου και έκτης τάξης του Δημοτικού. Η Σχολή ιδρύθηκε από την Εταιρία Αστρονομίας και Διαστήματος τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, έχοντας ως έδρα της το Βόλο ενώ τα μαθήματα διεξάγονταν κάθε Σάββατο τις απογευματινές ώρες καθ’ όλο το τετράμηνο. Στη Σχολή γράφτηκαν κατ’ αρχήν 83 μαθητές, εκ των οποίων οι 62 παρακολούθησαν ανελλιπώς και κανονικά τα μαθήματα. Οι απόφοιτοι του πρώτου αυτού κύκλου σπουδών της Σχολής, θα έχουν το δικαίωμα το επόμενο έτος να παρακολουθήσουν τον δεύτερο κύκλο σπουδών, που θα περιλαμβάνει και μαθητές του Λυκείου. Οι αστρονομικές έννοιες, που διδάσκονται εντός της σχολής, είναι σε «γυμνασιακό» γνωστικό επίπεδο, ώστε να γίνονται κατανοητές από τους μαθητές. Στη Σχολή Αστρονομίας διδάσκουν έμπειροι καθηγητές επιστήμονες και ερασιτέχνες αστρονόμοι, που έχουν αναδειχθεί στην 20ετή πορεία της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος, ως οι καλύτεροι επιστήμονες και καθηγητές.

Πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα www.astronomos.gr και από τα τηλέφωνα 2421051061 & 2421046253.