Από πού καταγόταν ο Θαλής ο Μιλήσιος;

Απάντηση

Από τη Μίλητο