Από πού προέρχεται η λέξη “μπαλέτο”;

Απάντηση

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Η λέξη balletto προέρχεται από την ιταλική γλώσσα, στην οποία είναι υποκοριστικό της λέξης ballo (εξού και μπάλος στα ελληνικά), που σημαίνει χορός, και που με τη σειρά της ανάγεται στη λατινική λέξη ballo ή ballare, που σημαίνει χορεύω και αποτελεί παραφθορά του ελληνικού ρήματος βαλλίζω, που έχει ταυτόσημη σημασία. Στα πρώτα του βήματα δε, κατά την Ιταλική Αναγέννηση, το μπαλέτο αποτέλεσε χορευτική παράφραση της ξιφασκίας!