“Ας μιλήσουμε ανοιχτά για την επιληψία”. Εκδήλωση με ελεύθερη είσοδο (26/02)

Η Επιληψία, μια από τις πιο συχνές και η πλέον σοβαρή νευρολογική πάθηση, απαντάται περίπου με την ίδια συχνότητα παγκοσμίως. Μέχρι 5% του πληθυσμού θα έχει τουλάχιστον μία επιληπτική κρίση κατά την διάρκεια της ζωής του, με άνω των 60 εκατομμύριων ανθρώπων παγκοσμίως να πάσχουν από επιληψία σε κάθε δεδομένη στιγμή. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 100-120 χιλιάδες άτομα πάσχουν από τη νόσο.

Οι σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις έχουν σημαντικά βελτιώσει τη διάγνωση, τη κατανόηση των αιτίων και τη θεραπεία των ασθενών. Σήμερα, περίπου τα δύο τρίτα των ασθενών ελέγχονται πλήρως με την κατάλληλη φαρμακευτική θεραπεία, ενώ σημαντική πρόοδος έχει επίσης επιτευχθεί στη χειρουργική αντιμετώπιση των ανθεκτικών περιπτώσεων. Παρά το γεγονός ότι πολλοί ασθενείς με επιληψία ανταποκρίνονται στη θεραπεία με αντιεπιληπτικά φάρμακα, περισσότεροι από 1 στους 3 είτε θα συνεχίσουν να έχουν επιληπτικές κρίσεις, είτε θα έχουν μη ανεκτές ανεπιθύμητες ενέργειες από την θεραπεία.

Εξειδικευμένα κέντρα διάγνωσης και αντιμετώπισης των επιληψιών έχουν δημιουργηθεί διεθνώς, αλλά και στον Ελληνικό χώρο. Όμως, παρά τις σημαντικές και ελπιδοφόρες ιατρικές εξελίξεις στη διάγνωση και αντιμετώπιση της επιληψίας, υπάρχουν σημαντικές ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στους πάσχοντες από την «ιερά νόσο» λόγω της περιθωριοποίησής και του στιγματισμού τους.

Η εκδήλωση αυτή για το κοινό θα έχει αφ’ενός ενημερωτικό χαρακτήρα για τις σύγχρονες αντιλήψεις για τις διάφορες μορφές επιληψίας, τη σωστή διάγνωση και αντιμετώπισή τους, ενώ αφ’ ετέρου ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις της νόσου στους ασθενείς και τους οικείους τους με προτάσεις για την καλύτερη και ορθότερη διαχείριση της ζωής τους με την επιληψία. Θα συζητηθούν θέματα όπως η διαχείριση της διάγνωσης της επιληψίας από τους πάσχοντες και την οικογένειά τους, η περιθωριοποίηση από την κοινωνία και οι ελλείψεις νομοθετημένων κοινωνικών παροχών και διευκολύνσεων για τα άτομα αυτά (π.χ. σε επίπεδο εύρεσης εργασίας) στον Ελληνικό χώρο και οι σοβαρές ανεπάρκειες στηναντιμετώπιση του παιδιού με επιληψία από το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Επίσης θέματα σχετικά με την επιληψία και τον κίνδυνο για ατυχήματα, τις πρώτες βοήθειες σε μια επιληπτική κρίση θα αναπτυχθούν και θα συζητηθούν με το κοινό.

Τέλος, οι ίδιοι οι ασθενείς μέσα από «καταθέσεις ζωής» θα παρουσιάσουν τα καθημερινά προβλήματα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν σε επίπεδο προσωπικής και κοινωνικής ζωής.

Δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη σωστή και σύγχρονη ενημέρωση των ασθενών, των συγγενών και φίλων τους, αλλά και την ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, προσβλέπουμε στην «απομυθοποίηση» της επιληψίας, την αλλαγή των «μεσαιωνικών» αντιλήψεων και τον αποστιγματισμό των πασχόντων, με απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής τους αλλά και την σωστή στάση της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αυτήν την τόσο συχνή (αλλά «παρεξηγημένη») πάθηση.

Πότε: Σάββατο 26Φεβρουαρίου 2011
Πού: Ξενοδοχείο ROYAL OLYMPIC, Αθανασίου Διάκου 28-34, 117 43, Aθήνα, Tηλ.: +30 210 92.88.400
Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ