Βαλκανά Αγγελική Οδοντίατρος Κολωνάκι

Πατριάρχου Ιωακείμ 26, Κολωνάκι | Τηλ.: 210 7233382
Ηρ. Πολυτεχνείου 59, Πειραιάς | Τηλ.: 210 4283970