Βιβλιοπωλείο Βιβλιορυθμός Σκύρος

Κεντρική Πλατεία, Σκύρος | Τηλ./Fax: 22220 93520