Βιβλιοπωλείο Πολιτεία Αθήνα

Ασκληπιού 1-3 & Ακαδημίας, Αθήνα | Τηλ.: 210 3600235, Fax: 210 3604462 | Ιστοσελίδα: www.politeianet.gr

Το Βιβλιοπωλείο Πολιτεία σας περιμένει με: επτά εξειδικευμένα τμήματα, δεκάδες χιλιάδες τίτλους βιβλίων ελληνικών και ξενόγλωσσων εκδόσεων.