Γίνε δότης! Μπορεί να σώσεις ένα παιδί!

Δότης στις Αλλογενείς μεταμοσχεύσεις μπορεί να είναι ένα απόλυτα ή μερικά ιστοσυμβατό μέλος της οικογένειας ή ένα μη συγγενικό άτομο. Ο βαθμός ιστοσυμβατότητας μεταξύ του δέκτη και υποψήφιου δότη καθορίζεται από τον αριθμό των κοινών αντιγόνων ιστοσυμβατότητας, που έχει καθένας κληρονομήσει από τους γονείς του. Η πιθανότητα συμβατότητας μεταξύ δύο αδερφών είναι 30% ενώ, είναι πολύ σπανιότερο να βρεθεί συμβατότητα σε λοιπούς συγγενείς.

Στην προσπάθεια ν’ αυξηθεί ο αριθμός των δοτών για ασθενείς χωρίς συμβατούς-συγγενείς, χρησιμοποιούνται εθελοντές μη συγγενείς δότες οι οποίοι, έχουν εγγραφεί στις διεθνείς τράπεζες υποψηφίων εθελοντών δοτών μυελού.

Σήμερα είναι καταγεγραμμένοι διεθνώς περίπου 8.000.000 εθελοντές δότες. Στη χώρα μας ο αριθμός των εθελοντών δοτών είναι 15.000.

Παρ’ όλο που τα τελευταία αυξήθηκε ο αριθμός των Ελλήνων εθελοντών δοτών μυελού πρέπει να γίνουν συστηματικές και συντονισμένες προσπάθειες από όλους τους φορείς για να δημιουργηθεί μία τράπεζα με τουλάχιστον 60.000 εθελοντές, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών μας.

Η εθελοντική προσφορά μυελού των οστών αποτελεί το κορύφωμα της δωρεάς του ανθρώπου προς τον άνθρωπο, χαρίζοντας ζωή. Ένας μεγάλος αριθμός συνανθρώπων μας, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, πεθαίνουν κάθε χρόνο γιατί ο μυελός των οστών τους, το “εργοστάσιο” που φτιάχνει το αίμα τους, είναι ανεπαρκής, έχει καταστραφεί ή έχει διηθηθεί από κακοήθη κύτταρα. Η εξέλιξη τα επιστήμης δίνει σήμερα τη δυνατότητα σε εμάς να σώσουμε αυτούς τους ανθρώπους, προσφέροντας κάτι από τον εαυτό μας.

Δίνοντας λίγο αίμα, ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει μελλοντικός δότης μυελού των οστών. Αυτό το δείγμα αίματος εξετάζεται στο ειδικό εργαστήριο κι έτσι προσδιορίζεται η “ιστική ταυτότητά” του, η οποία καταχωρείται στα αντίστοιχα αρχεία.

Όταν βρεθεί ένας εθελοντής που είναι συμβατός με έναν υποψήφιο λήπτη, ειδοποιείται, ενημερώνεται και ερωτάται αν εξακολουθεί να επιθυμεί να δώσει μυελό των οστών του στον πάσχοντα. Αν ναι, ακολουθεί μία απλή και σύντομη διαδικασία, της οποίας το αποτέλεσμα είναι η αρχή της σωτηρίας ενός συνανθρώπου μας.

Περίπου 100 Έλληνες ασθενείς, οι μισοί από τους οποίους είναι παιδιά, θα μπορούσαν να σώζονται κάθε χρόνο από μία μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Και είναι στο χέρι μας να τους σώσουμε!

Αρκεί ν’ απευθυνθούμε στο συντονιστικό κέντρο ή σ’ ένα από τα παρακάτω νοσοκομεία της χώρας μας:

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ: Πλουτάρχου 3, 106 75 Αθήνα
Τηλ. : 1147, 210-7255065-6, fax: 210-7248527

Στην Αθήνα:
“Έλενα Βενιζέλου”, τηλ: 210-6402266
Παίδων “Αγία Σοφία”, τηλ.: 210-7467764
“Γεώργιος Γεννηματάς”, τηλ.: 210-7711914
“Ο Ευαγγελισμός”, τηλ. : 210-7201735

Στον Πειραιά:
“Τζάνειο”, τηλ.: 210-4592460

Στην Θεσσαλονίκη:
“Ιπποκράτειο”, τηλ. : 2310-892607, 2310-892156