Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου

Παλαιολόγου Κωνσταντίνου, Άγιος Νικόλαος | Τηλ.: 28413 43000, Fax: 28413 43146