Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας

Βαλαωρίτου 24, Λευκάδα | Τηλ.: 26450 25371, Fax: 26450 25377