Γενικό Νοσοκομείο ΠΕ ΠΑΓΝΗ Ηράκλειο

Βούτες, Ηράκλειο | Τηλ.: 2810 392111, Fax: 2810 542064 | Ιστοσελίδα: www.pepagnh.gr