Γενικό Νοσοκομείο Τζάνειο Πειραιάς

Ζαννή & Αφεντούλη, Πειραιάς |Τηλ.: 210 4592000 | Ιστοσελίδα: www.tzaneio.gr

Το Γενικό νοσοκομείο “ΤΖΑΝΕΙΟ” θέλοντας να είναι κοντά στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στις Επιστήμες αλλά παράλληλα και των αλλαγών που αυτές επιφέρουν στις υγειονομικές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου, προσπαθεί μέσα από πραγματικά δύσκολες συνθήκες να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται ώστε να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες περίθαλψης και φροντίδες υγείας αλλά και δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα της εκπαίδευσης. Αρωγός στήν όλη προσπάθεια είναι κυρίως το ίδιο το προσωπικό, όπου μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και υποκίνησης, επιδιώκεται η ενεργώς συμμετοχή του στα δρώμενα.