Γενικό Φροντιστήριο Φλώρινα

T. Τ. Σωτηρίου 8, Φλώρινα | Τηλ.: 23850 45008