Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Αθήνα

Σουηδίας 61, Κολωνάκι | Τηλ.: 210 7210536, Fax: 210 7237767