Γιατί τα ανθρώπινα δάχτυλα ζαρώνουν στο νερό;

Απάντηση:

Tο ζάρωμα των δαχτύλων δεν οφείλεται στην είσοδο νερού στο δέρμα. Βρετανική μελέτη επιβεβαιώνει ότι το φαινόμενο μας βοηθά να πιάνουμε υγρά αντικείμενα.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Το ζάρωμα οφείλεται στη συστολή αιμοφόρων αγγείων κάτω από το δέρμα κι αποτελεί μια ελεγχόμενη αντίδραση, προϊόν της εξέλιξης.

Το ζάρωμα των δακτύλων διευκολύνει ειδικά τον χειρισμό υγρών αντικειμένων, και ίσως μας βοηθούσε κάποτε να βρίσκουμε τροφή σε υγρά περιβάλλοντα. Τα αυλάκια που σχηματίζονται στα ακροδάχτυλα λειτουργούν ως κανάλια που διώχνουν μακριά το νερό και επιτρέπουν στο δέρμα να έρχεται σε καλύτερη επαφή με το αντικείμενο, ακριβώς όπως τα αυλάκια στα λάστιχα ενός αυτοκινήτου βελτιώνουν την πρόσφυση στο δρόμο.

Περαιτέρω μελέτες ίσως δείξουν στο μέλλον αν το φαινόμενο υπάρχει και σε άλλα ζώα -μέχρι σήμερα έχει παρατηρηθεί μόνο στους ανθρώπους και τους μακάκους.