Γουρδουπάρης Περικλής Παιδίατρος Νέα Ιωνία

Βυζαντίου 113, Νέα Ιωνία | Τηλ.: 210 2716363