Γρίζας Δημήτριος Παιδίατρος Καλλιθέα

Χαροκόπου 16, Καλλιθέα | Τηλ.: 210 9580000