Δημοτικό Κολυμβητήριο Κολοκυνθούς Κολωνός

Λεάνδρου & Ιφιγενείας, Κολωνός | Τηλ. 210 5153725, 210 5153726

Παραχώρηση σε δημότες - αθλητικά σωματεία - φορείς - τμήματα εκμάθησης κολύμβησης για παιδιά ηλικίας 5 - 12 ετών. Κλειστή πισίνα 33x25.