Κολυμβητικός Όμιλος Νηρέας, Λαμία

Ερυθρού Σταυρού 1, Λαμία | Τηλ.: 2231052502