Δημοτικό Κολυμβητήριο Πεύκης

Eλ. Bενιζέλου 15A, Πεύκη | Τηλ.: 210 6140612