Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας

Ροντογιάννη 11, Λευκάδα | Τηλ.: 26450 22502, Fax: 26450 21047 | Ιστοσελίδα: www.infolibraries.gr/lefkada

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Λευκάδας ιδρύεται το 1953, με προσπάθειες επιφανών Λευκαδίων, όπως ο ιστορικός Πάνος Ροντογιάννης, ο συμβολαιογράφος Τάκης Μαμαλούκας και άλλοι, που βρήκαν υποστήριξη από το Μητροπολίτη Δωρόθεο και το Δήμαρχο Δημήτριο Γιαννουλάτο.

ΘΗΣΑΥΡΟΙ
Η Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο αρχοντικό Ζουλίνου, ιστορικά διατηρητέο κτίσμα, του τέλους του 19ου αιώνα, στο κέντρο της πόλης, το οποίο έχει στο παρελθόν στεγάσει την Εθνική Τράπεζα, το Διοικητήριο των κατακτητών κ.α. Βιβλία και κειμήλια που συγκεντρώθηκαν, απετέλεσαν τον πυρήνα της δημοτικής αρχικά βιβλιοθήκης.