Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών

Πλατεία Ελευθερίας, Γρεβενά | Τηλ. & Fax: 24620 23056 | Ιστοσελίδα: www.infolibraries.gr/grevena

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών ιδρύθηκε το 1988 με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύθηκε στο Β΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. 84/15-2-1988. Η λειτουργία της διέπεται από τις διατάξεις του Α.Ν. 1362/1949 και του Ν. 415/1976.

Ο πυρήνας της πρώτης συλλογής των βιβλίων δημιουργήθηκε με τη δωρεά 3000 βιβλίων από τον εκπολιτιστικό σύλλογο Γρεβενών και με δωρεές από διάφορους φορείς όπως το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, το Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και από μεμονωμένους δωρητές φίλους της Βιβλιοθήκης. Σήμερα η συμπλήρωση των συλλογών γίνεται με αγορές του έντυπου και οπτικοακουστικού υλικού, διαδικασία που αποτελεί τον κύριο τρόπο ενημέρωσης και εμπλουτισμού των.