Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Δράμας

Αγίας Βαρβάρας 5, Δράμα | Τηλ. & Fax : 25210 33382 | Ιστοσελίδα: www.infolibraries.gr/drama

Στην διάρκεια των 51 χρόνων λειτουργίας της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δράμας υπήρξαν και υπάρχουν, άνθρωποι του πνεύματος και μη, απλοί χρήστες και αναγνώστες της, που με την γενναιοδωρία τους έχουν συμβάλλει στον εμπλουτισμό της συλλογής της.

Μερικούς από τους πιο σημαντικούς αυτούς ανθρώπους παρουσιάζουμε παρακάτω ονομαστικά και τους ευχαριστούμε θερμά για την συμβολή τους στο έργο μας.