Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας

Πλατεία Υπαπαντής, Καλαμάτα | Τηλ.: 27210 96818, Fax: 27210 96854 | Ιστοσελίδα: www.infolibraries.gr/kalamata

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλμάτας,ιδρύθηκε το έτος 2000.Είναι Ν.Π.Δ.Δ και ανήκει στην ομάδα των Δημοσίων Βιβλιοθηκών που εποπτεύονται από το Τμήμα Βιβλιοθηκών του Υπουργείου Εθν.Παιδείας και Θρησκευμάτων.