Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καρπενησίου

Εθνικής Αντίστασης 1, Καρπενήσι | Τηλ. & Fax : 22370 80269