Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς

Γ. Καπετά 17, Κιλκίς | Τηλ.: 23410 76338, Fax: 23410 76339 | Ιστοσελίδα: www.infolibraries.gr/kilkis

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς ιδρύθηκε το 2000 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β' της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. Φύλλου 1309/30-10-2000. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και διοικείται από πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, το οποίο διορίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.