Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας

Αργυροκάστρου 9, Φλώρινα | Τηλ. & Fax: 23850 23118 | Ιστοσελίδα: www.library-florina.gr

Η Βιβλιοθήκη έκαμε τα πρώτα της βήματα το 1984, μετά από χρηματική δωρεά του Γεωργίου Πιτόσκα στη μνήμη της θυγατέρας του Βασιλικής, τα βιβλία της οποίας αποτέλεσαν την απαρχή. Το 1989 με το ΦΕΚ 42/23-1-89 ιδρύθηκε η Δ.Β.Φ., που αργότερα το 1990 με το έγγραφο Ι.Ζ 24928/2-1990 του ΥΠ.Ε.Π.Θ αναβαθμίσθηκε και λειτουργεί πλέον ως Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Φλώρινας «Βασιλικής Πιτόσκα».