Διαγωνισμός καλύτερης εκπαιδευτικής ψηφιακής δραστηριότητας για τις φυσικές επιστήμες

Το Ίδρυμα Ευγενίδου συμμετέχει στη διοργάνωση διαγωνισμού για εκπαιδευτικούς και μουσειοπαιδαγωγούς για την καλύτερη εκπαιδευτική ψηφιακή δραστηριότητα, σε συνεργασία με το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής, το Ίδρυμα Λαμπράκη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και την Ένωση Ελλήνων Φυσικών.

Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αναπτύξουν μία εκπαιδευτική δραστηριότητα με βάση το διδακτικό μοντέλο ανακαλυπτικής μάθησης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, χρησιμοποιώντας ψηφιακό υλικό από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες OPENSCIENCERESOURCES (www.ea.gr/ep/osr-summerschool) και NATURAL EUROPE (www.ea.gr/ep/nature-summerschool).
Ο διαγωνισμός αποτελεί μέρος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Open Science Resources (http://www.osrportal.eu ) και Natural Europe (http://www.natural-europe.eu).

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το διαγωνισμό στο δικτυακό τόπο: http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=1720&cnode=180 Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με την κυρία Ελευθερία Τσουρλιδάκη, Ελληνογερμανική Αγωγή, Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, Οδ. Δημητρίου Παναγέα, GR 15351 Παλλήνη, Ελλάδα. Τηλ. +30 210 81 76 790, Fax: +30 210 60 32 795

Χρήσιμες πληροφορίες – Προϋποθέσεις διαγωνισμού

Οι βασικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι οι ακόλουθες:
• Η κατάθεση μιας ολοκληρωμένης εκπαιδευτικής δραστηριότητας, με τη μορφή μιας ‘εκπαιδευτικής διαδρομής’ (βλ. πιο κάτω) παρουσιασμένης σε PowerPoint, με παράλληλη αναλυτική περιγραφή της. Η παρουσίαση δεν πρέπει να ξεπερνά τις 15 διαφάνειες PowerPoint. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση contest@ea.gr
• Μορφοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας με βάση το διδακτικό μοντέλο ανακαλυπτικής μάθησης (ενδεικτικό πρότυπο εφαρμογής του μοντέλου διατίθεται ηλεκτρονικά: http://www.ea.gr/ep/osr-summerschool/files/TemplateGreek.ppt).
• Η εκπαιδευτική διαδρομή πρέπει να είναι βασισμένη σε υλικό από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες OPENSCIENCERESOURCES και NATURAL EUROPE. Επίσης, θα πρέπει να περιέχει ψηφιακό περιεχόμενο και εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνδεδεμένες με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικών διαδρομών για την κάθε κατηγορία του διαγωνισμού:
α) Το εκκρεμές του Φουκώ (www.osrportal.eu/en/node/93993)
β) Το Ποτάμι της Ζωής (www.osrportal.eu/en/node/95206)

Τα Βραβεία
Η Επιστημονική Επιτροπή του διαγωνισμού θα επιλέξει τις 5 καλύτερες εκπαιδευτικές ψηφιακές δραστηριότητες και συγκεκριμένα:
α) τις 3 καλύτερες εκπαιδευτικές διαδρομές, που συνδέονται με το υλικό της ψηφιακής βιβλιοθήκης OPENSCIENCERESOURCES.
β) τις 2 καλύτερες εκπαιδευτικές διαδρομέςν που συνδέονται με το υλικό της ψηφιακής βιβλιοθήκης NATURAL EUROPE.

Οι διαγωνιζόμενοι που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θερινό σχολείο με θέμα DISCOVER OPEN SCIENCE RESOURCES: Technology Enhanced Science Education and Science Content Organization” (http://www.ea.gr/ep/osr-summerschool), που διοργανώνεται στο Ηράκλειο Κρήτης, 3-8 Ιουλίου 2011. Η οργανωτική επιτροπή θα καλύψει τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και συμμετοχής για τους 5 διαγωνιζόμενους που θα διακριθούν. Στο θερινό σχολείο θα συμμετέχουν 80 εκπαιδευτικοί και μουσειοπαιδαγωγοί από όλη την Ευρώπη, που θα επιλεγούν από αντίστοιχους εθνικούς διαγωνισμούς.
Το θερινό σχολείο πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής.

Σημαντικές Ημερομηνίες
Υποβολή εκπαιδευτικών σεναρίων: 15 Μαΐου 2011
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 1 Ιουνίου 2011
Επιμορφωτικά Σεμινάρια: 3 έως 8 Ιουλίου 2011

Επιστημονική Επιτροπή του Διαγωνισμού
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Ραγιαδάκος, Πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
ΜΕΛΗ: Βορεάδου Κατερίνα, Καστής Νικήτας, Σωτηρίου Σοφοκλής, Λαζούδης Άγγελος, Τσουρλιδάκη Ελευθερία, Ανυφαντή Γλυκερία, Ζυγουρίτσας Νίκος, Φιλντίσης Τάκης, Νεοφώτιστος Γιώργος

Τι είναι οι ψηφιακές ‘εκπαιδευτικές διαδρομές’
Στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του OSR, εκτός από το υποστηρικτικό υλικό, βρίσκονται αναρτημένες ‘εκπαιδευτικές διαδρομές’, δηλαδή ψηφιακές δραστηριότητες που συνδέουν νοηματικά διαφορετικά αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη και μπορεί να προέρχονται από ένα ή περισσότερα μουσεία/κέντρα επιστημών, αλλά και από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές. Έχουν αναπτυχθεί δύο τύποι εκπαιδευτικών διαδρομών: ‘δομημένες’ και ‘ανοιχτού τύπου’. Οι ‘δομημένες εκπαιδευτικές διαδρομές’ μπορούν να αποτελέσουν μια εννοιολογική ‘γέφυρα’ μεταξύ του μαθήματος στην τάξη και μιας επίσκεψης (πραγματικής ή εικονικής) σε ένα μουσείο/κέντρο επιστημών και είναι σχεδιασμένες με βάση το ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας – το πλέον κατάλληλο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών. Η κάθε διαδρομή περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες προς τον εκπαιδευτικό για την καλύτερη διεξαγωγή της δραστηριότητας στην τάξη και παράλληλα προτείνει κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό.

Οι ‘ανοιχτού τύπου’ εκπαιδευτικές διαδρομές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάθε χρήστη του OSR, που επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια εικονική επίσκεψη ή να προετοιμάσει μια πραγματική επίσκεψη σε ένα ή περισσότερα μουσεία/κέντρα επιστημών.

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να φιλοξενήσει εκπαιδευτικές διαδρομές που έχουν ήδη δημιουργήσει οι χρήστες της πλατφόρμας OSR. Έτσι, ο εκπαιδευτικός που επιθυμεί να διδάξει συγκεκριμένο θέμα του αναλυτικού προγράμματος σπουδών με χρήση ψηφιακού υλικού, αλλά και να συνδυάσει μια πραγματική ή εικονική επίσκεψη σε ένα μουσείο ή κέντρο επιστημών, μπορεί να αναζητήσει με τη χρήση λεξιλογίου ειδικά σχεδιασμένου για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, εκπαιδευτικές διαδρομές και δραστηριότητες που έχουν αναρτήσει συνάδελφοί του στην ψηφιακή βιβλιοθήκη. Αντίστοιχη δυνατότητα αναζήτησης υπάρχει για το γενικό χρήστη, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του.