Διδάξτε στα παιδιά σας καλούς τρόπους σωστής υγιεινής – εξασφαλίστε καλή υγεία

Η καλή υγεία συμβαδίζει με τις καθημερινές συνήθειες υγιεινής, την προσωπικότητα και τους τρόπους συμπεριφοράς. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υγιεινής, έπειτα από έρευνα που διεξήγαγε με τίτλο: «Dettol HABIT Study (Hygiene: Attitudes, Behaviour, Insight and Traits)», η οποία έλαβε χώρα σε 12 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στόχος της έρευνας ήταν να καθοριστούν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν διαφορετικές συμπεριφορές σε θέματα υγιεινής για την καταπολέμηση λοιμώξεων, μολύνσεων, αποφυγή μικροβίων και κυρίως για τη βελτίωση της υγείας.

Στο πλαίσιο της νέας εκστρατείας «Dettol, αποστολή μας η υγιεινή καθαριότητα», το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υγιεινής πραγματοποίησε έρευνα με τίτλο: «Dettol HABIT Study (Hygiene: Attitudes, Behaviour, Insight and Traits)» η οποία έλαβε χώρα σε 12 χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα αποτελέσματα σε παγκόσμιο επίπεδο έδειξαν ότι για τους ανθρώπους που διατηρούν σωστούς τρόπους συμπεριφοράς σε καθημερινό επίπεδο και έχουν καλύτερη προσωπική υγιεινή είναι σχεδόν δύο με δυόμισι φορές περισσότερη η πιθανότητα να έχουν καλή υγεία και χαμηλά ποσοστά λοιμώξεων και κρυολογημάτων.

Στόχος της έρευνας ήταν να καθοριστούν οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν διαφορετικές συμπεριφορές σε θέματα υγιεινής για την καταπολέμηση λοιμώξεων, μολύνσεων, αποφυγή μικροβίων και κυρίως για τη βελτίωση της υγείας. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει όλες τις απαραίτητες συστάσεις, ως τα βασικά χαρακτηριστικά των σωστών πρακτικών υγιεινής τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την υγεία.

Η έρευνα έδειξε ότι η συμπεριφορά των ανθρώπων σε θέματα προσωπικής υγιεινής και υγιεινής του σπιτιού εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:
α. Καθημερινή συνήθεια – Συμπεριφορά Ρουτίνας
β. Προσωπικές Ευαισθησίες – Σχολαστικότητα σε θέματα υγιεινής
γ. Φύλο και ηλικία
δ. Εισόδημα και Εκπαίδευση

Επίσης, οι παράγοντες αυτοί επηρεάζονται από 2 βασικές κατευθύνσεις:
α. Τρόποι συμπεριφοράς σε θέματα καλής υγιεινής (όπως το αποτελεσματικό πλύσιμο των χεριών και ο καθαρισμός του σπιτιού)
β. Τρόποι αντιμετώπισης (όπως κάλυψη στοματικής κοιλότητας κατά τη διάρκεια φτερνίσματος ή βήχα), οι οποίοι μπορούν να συνδεθούν με την προτίμηση και χρήση αντιβακτηριδιακών προϊόντων

Σε γενικές γραμμές η έρευνα έδειξε, ότι:
* οι πιο τακτικοί άνθρωποι που πράττουν έμφυτα με πιο σωστές συμπεριφορές υγιεινής, έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον πιο υγιεινό σε σχέση με τους ανθρώπους που αδιαφορούν.
* οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι τείνουν να συμπεριφέρονται πιο υγιεινά από ό,τι οι άνδρες και οι νεότεροι άνθρωποι.
* οι νοικοκυρές εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα προσωπικής και οικιακής υγιεινής ενώ φοιτητές και οι υπάλληλοι γραφείου τα χειρότερα.

Συστάσεις που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της έρευνας:
* Η καλή υγεία συμβαδίζει με τους καλούς τρόπους υγιεινής και συμπεριφοράς. Οι συνήθειες αυτές πρέπει να υιοθετούνται από μικρή ηλικία (προσχολική) διότι ο χαρακτήρας δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί.
* Το να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τις εστίες μικροβίων στο σπίτι είναι μια βασική λεπτομέρεια που μπορεί να προφυλάξει το υγιεινό περιβάλλον του σπιτιού και να παρακινήσει για σωστή χρήση αντιβακτηριδιακών προϊόντων (Μικρόβια υπάρχουν παντού στο σπίτι και όχι μόνο μέσα στο μπάνιο. Υπάρχουν στην κουζίνα, στα υπνοδωμάτια σε όλες τις επιφάνειες που χρησιμοποιούνται, στα στρώματα, στις συσκευές).
* Οι προσπάθειες για τη διατήρηση ενός υγιεινού ιδιωτικού περιβάλλοντος δεν πρέπει να επικεντρώνονται στις κλασικές πρακτικές υγιεινής αλλά σε μία συνολική σωστή συμπεριφορά υγείας και αντιμετώπισης καθημερινών καταστάσεων (Το να πλένουμε τα χέρια μας δεν έχει αποτέλεσμα αν δεν το κάνουμε με συχνότητα και με το σωστό τρόπο)
* Τα χαρακτηριστικά μια προσωπικότητας που χρησιμοποιεί κακές πρακτικές υγιεινής μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βασικά στοιχεία για την αποτελεσματική αλλαγή συμπεριφοράς αυτών των ατόμων και τη διαμόρφωση των σωστών τρόπων υγιεινής.
* Πρέπει να δώσουμε έμφαση στους καλούς τρόπους υγιεινής ως διαδικασία που υφίσταται κοινωνικά για να ενθαρρύνουμε τις ευρύτερες πρακτικές σωστής υγιεινής (Μεταδίδουμε τους σωστούς τρόπους συμπεριφοράς σαν κοινωνική υποχρέωση)

Ο καθηγητής John Oxford, Πρόεδρος του Hygiene Council και Professor of Virology at Barts and The London School of Dentistry σχολίασε: «Το να κατανοήσουμε πως μπορούμε να υιοθετήσουμε σωστή συμπεριφορά σε θέματα υγιεινής είναι πολύ σημαντικό. Η έρευνα έδειξε χαρακτηριστικά και βασικά στοιχεία τα οποία συνδέονται με την καλή υγιεινή και τις επιπτώσεις στην υγεία, όπως η ευσυνειδησία και η εξάσκηση συμπεριφοράς σε στιγμιαία αντίδραση ή καθημερινή συνήθεια. Θέλουμε οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν πού έχουν πράξει εσφαλμένα και να δράσουν με τη σωστή συμπεριφορά σε θέματα υγιεινής σαν να είναι μια καθημερινή συνήθεια. Διδάξτε στα παιδιά σας τους καλούς τρόπους σωστής υγιεινής μεταδίδοντας την πράξη αυτή ως καθημερινή προτεραιότητα».