Δωρεάν πετρέλαιο θέρμανσης σε 360 ανέργους σε Θριάσιο και Δυτ. Θεσσαλονίκη από τα Ελληνικά Πετρέλαια

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, υλοποιεί για 4η χρονιά το πρόγραμμα χορήγησης δωρεάν πετρελαίου θέρμανσης σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και προσφέρει, τη φετινή χρονιά, σε 360 ανέργους, εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, προπληρωμένες κάρτες ΕΚΟ πετρελαίου θέρμανσης ή βενζίνης αξίας 500 ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όλοι οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και είναι μόνιμοι κάτοικοι:

* Για το Θριάσιο, των περιοχών Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Ν. Περάμου, Μαγούλας και Μεγάρων,
* Για τη Δυτ. Θεσσαλονίκη, των περιοχών Δέλτα (Διαβατά, Καλοχώρι, Μαγνησία) και Κορδελιού-Ευόσμου.

Εφ’ όσον οι αιτήσεις ξεπεράσουν τον αριθμό των 200 στο Θριάσιο και των 160 στη Δυτ. Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση. Σε περίπτωση που σε μια οικογένεια υπάρχουν περισσότεροι του ενός άνεργοι μπορούν όλοι να υποβάλλουν αίτηση, δικαιούχος όμως θα είναι ένας εκ των μελών, εφ’ όσον κληρωθούν περισσότεροι.

Για να υποβάλετε συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά, αλλιώς δε θα λαμβάνεται υπόψη:
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ.
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας.
– Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
– Βεβαίωση από αρμόδια Δημοτική Αρχή ότι ο συμμετέχων είναι μόνιμος κάτοικος των παραπάνω Δήμων.

Η προθεσμία συγκέντρωσης των αιτήσεων θα λήξει την Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011.

www.helpe.gr