Δωρεάν σεμινάρια πληροφορικής στο Ρέθυμνο

Δωρεάν σεμινάρια πληροφορικής θα διεξάγονται από τον Απρίλιο κστο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ήρων-2». Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.), του υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.), εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΣΠΑ 2007-13) και από το Ελληνικό Δημόσιο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους ενήλικες (άνω των 18 ετών), αρχάριους της πληροφορικής, που επιθυμούν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες. Η φοίτηση είναι χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους εκπαιδευόμενους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες. Μαθήματα θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα από 2,5 ώρες κάθε φορά, απογευματινές ώρες. Τα τμήματα ολοκληρώνονται σε διάστημα 10 εβδομάδων. Τα τμήματα θα ξεκινήσουν το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου και θα
υλοποιηθούν σε εργαστήρια πληροφορικής σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του Νομού. Οι εκπαιδευόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα, θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης, της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα τμήματα, μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους στα Κ.Ε.Π., εντός της πόλης του Ρεθύμνου, είτε στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνης (Καλλιρρόη Παρρέν Σιγανού 4, 2ος όροφος) Δευτέρα και Τετάρτη και ώρες 18:00 έως 20:00.