Δωρεάν Τεστ ΠΑΠ στο Ωραιόκαστρο

Οι γυναίκες που μένουν στο Ωραιόκαστρο μπορούν να δωρεάν τεστ ΠΑΠ στο πλαίσιο του προγράμματος του Κέντρου Υγείας Διαβατών για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Η δράση έχει σαν στόχο την ενίσχυση της πρόληψης κατά του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας που είναι δεύτερη σε συχνότητα μορφή καρκίνου που συναντάται στις γυναίκες. Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας μπορεί να προληφθεί και να ιαθεί εάν ανιχνευθεί έγκαιρα. Το πρόγραμμα δωρεάν προ-συμπτωματικών ελέγχων σε όλη την επικράτεια υλοποιείται στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου δράσης για τον καρκίνο και αποσκοπεί στην εφαρμογή στην πράξη της προληπτικής ιατρικής και των προ-συμπτωματικών ελέγχων για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ώστε να γίνει συνείδηση η ανάγκη για ετήσιο έλεγχο σε όλες τις γυναίκες. Όσες ενδιαφέρονται μπορούν να κλείσουν ραντεβού, είτε στο περιφερειακό ιατρείο της Νεοχωρούδας (2310 781 840 – εσωτερικό 28) είτε στο Κέντρο Υγείας Διαβατών (2310 781 879).
Η εξέταση μπορεί να γίνει στις 20/7, 3,17/8, 17,21/9 από τις 8:00-14:00