Εγκαινιάστηκε το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης

Η σύζυγος του Προέδρου της Δημοκρατίας, Μαίη Παπούλια εγκαινίασε χθες το Παιδικό Χωριό SOS Θράκης, στο Αρίστεινο Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για το τρίτο χωριό SOS που δημιουργείται στη χώρα μας και έχει ως σκοπό την προστασία και την περίθαλψη των παιδιών που είναι ορφανά ή αντιμετωπίζουν προβλήματα κακοποίησης. Όπως τόνισε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Παιδικού Χωριού, Δημήτρης Βάτης, το συγκρότημα δημιουργήθηκε σε έκταση 15 στρεμμάτων που παραχώρησαν το 2002 η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και η Νομαρχία Έβρου, ενώ αποτελείται, από έξι σπίτια οικογενειών SOS με αντίστοιχους κοινόχρηστους χώρους και γραφεία. Διαθέτει επίσης, ένα Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας, ένα Κέντρο Ημέρας για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ενώ για πρώτη φορά συνδυάζεται το πρόγραμμα μακρόχρονης φιλοξενίας παιδιών με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών προληπτικού χαρακτήρα σε οικογένειες της ευρύτερης περιοχής. Στο Παιδικό Χωριό SOS Θράκης, που οι κτιριακές του εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν έκταση 2.500 τμ. θα απασχολούνται 40 άτομα, επιστημονικό, παιδαγωγικό και διοικητικό προσωπικό. Αποτελείται από 6 σπίτια οικογενειών SOS, για μακρόχρονη προστασία και φροντίδα τουλάχιστον 40 παιδιών που στερούνται την φυσική τους οικογένεια, με αντίστοιχους κοινόχρηστους χώρους και γραφεία, από ένα Συμβουλευτικό Κέντρο, το οποίο προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες ψυχολογικής, λογοθεραπευτικής και μαθησιακής ενίσχυσης σε παιδιά της ευρύτερης περιοχής και από ένα Κέντρο Ημέρας για παιδιά με ειδικές ανάγκες, με δυνατότητα εξυπηρέτησης 35 παιδιών σε ημερήσια βάση.