Εθνικό Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης

Τελόγλου, Θεσσαλονίκη | Τηλ.: 2310 206877.

Ανοικτό – Κλειστό