Εικαστική έκθεση μαθητών στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης (23/6)

Στις 14 Ιανουαρίου, στην ημερίδα «Σχολικές επισκέψεις σε μουσεία στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, προέκυψε μία συνεργασία ανάμεσα στο Καλλιτεχνικό Σχολειό Ηρακλείου και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, η οποία ολοκληρώνεται επιτυχώς το Σάββατο 23 Ιουνίου.
Η συνεργασία συνίσταται στην εκπόνηση ενός καλλιτεχνικού project από την πρώτη τάξη Λυκείου των Εικαστικών. Ο υπεύθυνος καθηγητής κ. Αθανάσιος Βιδάκης με τη κ. Φανή Καμπάνη, από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΙΜΚ, επέλεξαν από τις συλλογές του Μουσείου ένα ψηφιδωτό δάπεδο από την Χερσόνησο και μια μικρή συλλογή από πλακάκια τύπου Iznik που κοσμούσαν Οθωμανικό Τέμενος της πόλης μας στα τέλη του 19ου αιώνα. Τα εκθέματα αυτά επιλέχτηκαν σαν αφορμές για ομαδική εικαστική δημιουργία. Έτσι, η πρώτη τάξη Λυκείου των Εικαστικών με δεκατρείς μαθητές, με καταγωγή από τρεις διαφορετικές ηπείρους, εργάστηκε για πέντε μήνες στις ώρες των μαθημάτων του Εικαστικού εργαστηρίου της Διακόσμησης και της Ιστορίας της Τέχνης. Τώρα είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα αυτής της καλλιτεχνικής διεργασίας.
Το Σάββατο 23 Ιουνίου στις 10.30 π.μ. στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης θα υποδεχτούμε με μεγάλη χαρά την πρώτη Λυκείου των Εικαστικών Τεχνών του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, η οποία θα παρουσιάσει στο κοινό την εικαστική της δημιουργία “Γραμμή και χρώμα- Λευκό- Μελάν- Ερυθρό-Ώχρο“. Την παρουσίαση θα πραγματοποιήσει ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός του προγράμματος κ. Αθανάσιος Βιδάκης.


Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

Οίκος Α. & Μ. Καλοκαιρινού
Σοφοκλή Βενιζέλου 27 /
Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7
71202 Ηράκλειο, Κρήτη
Τηλ.: 2810 283219, 288708