Ενιαίο Λύκειο Καρέα

Ελλήνων Αξιωµατικών 4, Βύρωνας | Τηλ.: 210 7656053, Fax: 210 7651502 | Ιστοσελίδα: lyk-karea.att.sch.gr