Ενιαίο Λύκειο Νέας Χαλκηδόνας

Πεταλά 73 – Μ. Αντύπα 1, Νέας Χαλκηδόνα | Τηλ.: 210 2518100, Fax: 210 2585850 | Ιστοσελίδα: lyk-n-chalk.att.sch.gr