Εορτασμός της Ημέρας της Ευρώπης για μαθητές Λυκείου

Εγκύκλιο σχετικά με τον Εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης (9 Μαΐου)υπέγραψε ο Ειδικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου, Μιχάλης Κοντογιάννης.

Στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Ευρώπης, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τη συνεργασία της Ελληνικής κυβέρνησης και του Ελληνικού Κέντρου Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ), διοργανώνουν προσομοίωση συνεδρίασης επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από μαθητές της Β΄ Λυκείου των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.

Στην εν λόγω προσομοίωση, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 07/05/2011, θα συμμετάσχουν εβδομήντα μαθητές από όλη τη χώρα με τριάντα πέντε καθηγητές-συνοδούς, με θέματα συζήτησης που αφορούν στο περιβάλλον και στην κλιματική αλλαγή.

Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές των Λυκείων (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), θα προτείνουν ένα Λύκειο της περιοχής αρμοδιότητάς τους, για να συμμετάσχει στην προσομοίωση με προτεραιότητα στη σχολική μονάδα που οι μαθητές της έχουν λάβει μέρος σε Ευρωπαϊκές δράσεις (Διαγωνισμούς ή άλλες Διακρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Οι προτάσεις θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι (fax: 210- 3443390) έως τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2011.