Επάγγελμα Δημόσιες Σχέσεις. Μπείτε στον μαγευτικό επαγγελματικό κόσμο των Δημοσίων Σχέσεων

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η σωστή επιλογή του επαγγέλματος που θα καθορίσει την καριέρα μας είναι από τα πιο δύσκολα “στοιχήματα”, που καλό είναι να κερδίζει κάθε άνθρωπος στη ζωή του.

Από τον Γιώργο Παπατριανταφύλλου
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων κʼ Σύμβουλος Επικοινωνίας Kiss Fm, καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων σε στελέχη επιχειρήσεων, http://www.papatriantafillou.com/

Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι ένα από τα βασικά “εργαλεία” της Διοίκησης κάθε οργανισμού – κάθε εταιρείας .
Οι Δημόσιες Σχέσεις διαμορφώνουν και διαχειρίζονται την εικόνα οργανισμών αλλά και φυσικών προσώπων ( στελεχών / προέδρων / πολιτικών / διοικητών / διευθυντών ) .
Οι Δημόσιες Σχέσεις εργάζονται στη δημιουργία σχέσεων αμοιβαίου συμφέροντος μεταξύ των επιχειρήσεων και των ομάδων που αυτές επικοινωνούν .
Οι Δημόσιες Σχέσεις σχεδιάζουν στρατηγικά και αποτελεσματικά τα προγράμματα τους : Κοινωνικής Υπευθυνότητας / Πρόληψης –  Διαχείρισης – Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων / Σχέσεις με τα ΜΜΕ / Διοργάνωση Εκδηλώσεων / Διαμόρφωση Προσωπικότητας / ………. αναλυτικά τα προγράμματα στο βιβλίο Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων .
Οι Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι αυτό που δυστυχώς , δήθεν επαγγελματίες στην πραγματικότητα όμως μακριά από την επιστήμη των Δημοσίων Σχέσεων, δυσφημούν, αναφέροντας πως το επάγγελμα αυτό είναι να έχεις γνωριμίες ή δωρεάν διαφήμιση και άλλες ανακρίβειες .
Οι Δημόσιες Σχέσεις ειδικά στη χώρα μας έχουν μία πολύ κακή εικόνα .
Οι Δημόσιες Σχέσεις ΔΕΝ είναι ούτε γνωριμίες ούτε το έργο των εργαζομένων στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης .
Οι Δημόσιες Σχέσεις με μία λέξη είναι ΗΘΟΣ .
Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με στρατηγικό τρόπο .
Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι σχεδιασμός αλλά και υλοποίηση , με έναν συγκεκριμένο τρόπο .
Οι Δημόσιες Σχέσεις είναι η δημιουργία και διαχείριση της εικόνας της επιχείρησης
Ο κώδικας των Αθηνών, είναι ο κώδικας της δεοντολογίας των Δημοσίων Σχέσεων, ο οποίος εφαρμόζεται απο όλα τα στελέχη των Δημοσίων Σχέσεων παγκοσμίως, συγγράφηκε και υπογράφηκε στην Αθήνα το 1965 με πρωτοβουλία της ΕΕΔΣ ( Ελληνικής Εταιρείας Δημοσίων Σχέσεων ) κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου συνεδρίου της IPRA ( International Public Relations Association ) .
Η επιστήμη και το επάγγελμα των Δημοσίων Σχέσεων αναπτύσσονται παγκοσμίως και στελέχη αναζητούνται με ασταμάτητους ρυθμούς καθώς ο τομέας των Δημοσίων Σχέσεων αποδεδειγμένα επικοινωνεί αποτελεσματικά με κάθε ομάδα κοινού και μεταβάλλει συμπεριφορές .

Ο Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων έχει έναν ευρύ κύκλο επαφών και πολλαπλών δραστηριοτήτων:

1. Στο εσωτερικό της επιχείρησης, έχει επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους , ώστε να ακούει τις απόψεις τους σχετικά με τις σχέσεις τους και τις ελλείψεις, παραλείψεις της διοίκησης αλλά και τις προτάσεις τους για κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης .
2. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, ο υπεύθυνος στις Δημόσιες Σχέσεις, πραγματοποιεί συναντήσεις με υπεύθυνους τμημάτων, ώστε να έχει πλήρη εικόνα για την κατάσταση των διάφορων τομέων αλλά και να δίνει οδηγίες για την επικοινωνιακή πολιτική .
3. Εάν η επιχείρηση έχει μεγάλο αριθμό εργαζομένων και αυτοί εκπροσωπούνται από σωματείο, είναι σε ένα μόνιμο διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Η πρόθεση του είναι να υπάρχουν σχέσεις αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης .
4. Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις στις δραστηριότητες του εντάσσει το να επικοινωνεί τακτικά και προγραμματισμένα με ανθρώπους των Μέσων Ενημέρωσης, ώστε να διοχετεύει πληροφορίες για την επιχείρηση. Το να είναι καλά ενημερωμένα τα Μέσα Ενημέρωσης για μία επιχείρηση είναι η πιo σίγουρη μέθοδος ώστε να υπάρχει μία ορθή επίσημη διάχυση πληροφοριών αυτών που πραγματικά συμβαίνουν και όχι να διαρρέουν ιστορίες και φήμες.
5. Δραστηριότητα του Συμβούλου στις Δημόσιες Σχέσεις είναι η συνεχής, ειλικρινής, ηθική επικοινωνία με τους εκπροσώπους των ομάδων πιέσης . Οι ομάδες αυτές στην επαγγελματική ορολογία , εμφανίζονται ως N.I.M.B.Y ( Not In My Back Yard – Όχι στη Δική μου Πλάτη ). Μπορεί να είναι οι κάτοικοι μίας περιοχής, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση στην περιοχή τους μίας επιχείρησης η δράση της οποίας μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες . Ο Σύμβουλος στις Δημόσιες Σχέσεις ,ακούει προσεκτικά, με υπομονή κάθε πρόβλημα, επικοινωνεί με ήθος, λέει πάντα την αλήθεια και πράττει το καλύτερο για το κοινωνικό σύνολο.
6. Στις δραστηριότητες του Συμβούλου στις Δημόσιες Σχέσεις περιλαμβάνεται η επικοινωνία συμβουλευτικής με τη διοίκηση. Μελετά τις τάσεις και τις στάσεις και μεταφέρει ενώ παράλληλα παρουσιάζει τον επικοινωνιακό σχεδιασμό.
7. Δραστηριότητα του Συμβούλου Δημοσίων Σχέσεων η Επικοινωνιακή Διαχείριση των κρίσεων, ενώπιων των δημοσιογράφων αλλά και κάθε ομάδας κοινού που επιθυμεί ενημέρωση σε περίπτωση κρίσης .
8. Συνομιλεί και πραγματοποιεί συναντήσεις με στελέχη εταιρειών ώστε να ανοίγει τον δρόμο νέων στρατηγικών συνεργασιών με κύριο μέλημα την καινοτομία και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης .
9. Δραστηριότητα του Συμβούλου στις Δημόσιες Σχέσεις η επικοινωνία με στελέχη οργανισμών που προτείνουν χορηγία ή κοινωνική αρωγή .
10. Συναντά πελάτες – συνεργάτες – μετόχους και όλα τα μέρη τα οποία αποτελούν το κοινό της επιχείρησης. Στόχος του είναι να τους κρατά ενημερωμένους αλλά και να δίνει λύσεις στα προβλήματα τους.

Προσόντα υποψήφιου Συμβούλου στις Δημόσιες Σχέσεις:

1. Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην κοινωνιολογία ή στην ψυχολογία ή σε οποιονδήποτε ακαδημαϊκό κλάδο της επικοινωνίας .
2. Να μπορεί να εργαστεί κάτω απο σκληρές συνθήκες ή συνθήκες πίεσης .
3. Να διαθέτει χρόνο και να μπορεί να εργαστεί όποια στιγμή μέσα στο 24ωρο κριθεί απαραίτητο .
4. Να μιλά άριστα Αγγλικά.
5. Να έχει προυπηρεσία.
6. Να χειρίζεται άριστα τον λόγο.
7. Να είναι ψύχραιμος.
8. Να μπορεί αφού έχει εκπαιδευτεί να χειριστεί τα ΜΜΕ .