Επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά και στο Θέατρο Διονύσου με το «Εύλογον» (19& 20/4)

Το Κέντρο «EYΛΟΓΟΝ» μέσω της δράσης «EQ with IQ» προσκαλεί τα παιδιά την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Απριλίου να συμμετάσχουν στο εξωτερικό πρωινό πρόγραμμα της ομάδας που αφορά επίσκεψη στην Αρχαία Αγορά και στο Θέατρο Διονύσου. Το κάθε ένα από τα προγράμματα είναι διάρκειας δυο ωρών και το κόστος συμμετοχής του κάθε παιδιού είναι 15 ευρώ ανά πρόγραμμα.

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλέφωνο 210 9966333.