Εργαστήριο Καλλιτεχνικής Έκφρασης για Παιδιά

Αποστόλου Παύλου και Βασίλης 1, Θησείο | Τηλ.: 210 3461674 | Ιστοσελίδα: www.eoniosiniohos.gr

Πρόκειται για ένα βιωματικό εργαστήριο για παιδιά 5 – 10 ετών ατομικής και ομαδικής δημιουργίας μέσα από μια διαδικασία που τα βοηθάει να προσεγγίσουν την τέχνη παίζοντας με κούκλες και άλλες κατασκευές, την μουσική, τη φωνή και το σώμα τους.