Εσπερινό Γυμνάσιο Περιστερίου

Κλείτορος & Αγ.Παύλου 47, Περιστέρι | Τηλ.: 210 5723973 | Ιστοσελίδα: gym-esp-perist.att.sch.gr