Ζήστε τη Μοναδικότητα των Ελληνικών Βιολογικών προϊόντων!

Ecofestival 5–8 Νοεμβρίου 2009 στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO Palace (Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι-Αθήνα).
Η Έκθεση ECOFESTIVAL έχει πλέον
καθιερωθεί ως θεσμός για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας
στη χώρα μας, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητας
της ΔΗΩ, του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
Το ECOFESTIVAL 2009 σας προσκαλεί για 12η χρονιά, να συμμετάσχετε στη φετινή διοργάνωση καθώς:
Η πράσινη ανάπτυξη αποτελεί την σημερινή πρόταση για έξοδο από την κρίση που συγκλονίζει την παγκόσμια οικονομία.
Η βιολογική γεωργία, αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες ενός αειφορικού μοντέλου οικονομίας, καθώς προστατεύει το περιβάλλον, συμβάλει στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.
• Η βιολογική γεωργία προσφέρει ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα και προστατεύει την υγεία των καταναλωτών.
• Η βιολογική γεωργία προσφέρει σχετικά σταθερές τιμές στους επιχειρηματίες των βιολογικών προϊόντων υπερασπίζοντας τις αρχές του δίκαιου εμπορίου.
• Η βιολογική γεωργία συμβάλλει στη δημιουργία ευκαιριών σε δύσκολες περιόδους, μέσω της ανακατανομής των δεδομένων της αγοράς.
Η αγορά των βιολογικών προϊόντων αποτελεί παράδειγμα σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
• Η ενδυνάμωση της αγοράς των βιολογικών προϊόντων μέσω του Ecofestival, αποτελεί σημαντικό παράγοντα παρακίνησης επαγγελματιών και καταναλωτών.
• Το Ecofestival, συμβάλλει στην ενίσχυση της σημασίας και αποδοτικότητας των εκθέσεων, λόγω της μοναδικής δυνατότητας επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο με τις ενδιαφερόμενες ομάδες (επαγγελματίες και καταναλωτές), συγκριτικά με άλλες μορφές προβολής.
Πηγή: Ecofestival 2009